0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kies een boek

Architectuur in Nederland – Jaarboek 2005 / 2006

Het Architectuur Jaarboek is het verslag van de jaarlijks gehouden tocht langs ruim honderd gebouwen door de redactie van deze publicatie. Het jaarboek presenteert de grote diversiteit waarmee Nederland wordt herschapen.

Hoe dat de aanblik van dit land verandert is telkens weer de grote vraag die de redactie van het jaarboek al rondrijdend bezighoud.

Architectuur in Nederland – Jaarboek 2007 / 2008

Uit de ruim duizend inzendingen hebben iets minder dan honderd de short list gehaald. Al deze over heel het land verspreide projecten zijn door de redactie bezocht.

De dertig uitverkoren projecten geven een breed overzicht van verschillende stromingen, ontwerphoudingen, bouwtypen en actuele thema’s die de architectuur in 2007 mede hebben bepaald. Ze maken tendensen zichtbaar die zich vermoedelijk in de komende jaren zullen versterken.

de Architecten Cie – Creativity, Innovation, Experience

‘de Architeckten Cie – Creativity, Innovation, Experience’ presenteert een greep uit de productie van het Amsterdamse architectenbureau in het afgelopen decennium. Naast de selectie van 21 werken uit de periode van circa 2000 tot 2010 bevat het boek twee inleidende teksten van Hans Ibelings en Cino Zucchi, waarin het oeuvre van de Architekten Cie. wordt behandeld.

De publicatie is een speciale uitgave van het Italiaanse ARCADATA.

Den Haag Architectuurstad

Global Dutch is uitgever van het glossy magazine Global The Hague gericht op bezoekers van de stad Den Haag. Samen met TSS gaat Global Dutch nu een stap maken richting digitale media en zullen in eerste instantie 3 grote en bekende Haagse hotels worden voorzien van een eigen Hotel TV kanaal met uitgaanstips met betrekking tot de stad Den Haag en krijgen alle 3 hotels hun eigen iPad app onder eigen brand naam in de App Store. De publicatie ‘Den Haag Architectuurstad’ is een speciale uitgave van Clobal Dutch.

Global Dutch Website: www.globaldutch.com

Dutch Architects – volume 8

Dutch Architects 8 is een representatieve dwarsdoorsnede van hedendaagse Nederlandse architectuur. Niet alleen architecten en interieurarchitecten, maar ook stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten presenteren en documenteren hun belangrijkste nieuwe projecten.

Het helder vormgegeven boek toont het recente werk van 97 architectenbureaus op een dubbelpagina, aangevuld met projectbeschrijvingen en bureau-informatie.

Frits van Dongen – Designing for Culture

Dit boek geeft een beeld van wie Frits van Dongen is en zijn rol als architect. Frits van Dongen was in 1988 medeoprichter van de Architecten Cie. En is sindsdien partner in het bureau. Zijn werk is tentoongesteld op biënnales van Venetië, Chicagi en Sao Paolo.

Hij won de BNA kubus 2006 van de Bond van Nederlandse Architecten voor zijn cultuurgebouwen, twee keer de bouwkwaliteitsprijs van de stad Rotterdam voor De Langtrong en De Admiraal en een Design Award van de international Association of Lighting Designers (IALD) voor theater De Harmonie in Leeuwarden. Internationale bekendheid verwierf hij met zijn sculturale woongebouw The Whale in de haven van Amsterdam.

Leren door demonstreren – SEV

’Leren door demonstreren’ laat in woord en beeld zien welke goede voorbeelden het demonstratieprogramma Industrieel, Flexibel en Duurzaam bouwen heeft opgeleverd. Het programma IFD-Bouwen subsidieerde in opdracht van de Minsteries van VROM en EZ sinds 1999 tientallen demonstratieprojecten met gebouwen die eenvoudig zijn aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Hergebruik van materialen en gebouwonderdelen spelen hierbij een grote rol.

De demonstratieprojecten van het IFD-programma hebben een schat aan kennis en informatie over industrieel, flexibel en demontabel bouwen opgeleverd. Die ambities, resultaten en lessen zijn verzameld in het boek ’Leren door demonstreren’. De oogst van zeven jaar IFD-bouwen’. Het is een praktische en inspirerende bloemlezing van IFD-ideeën, kleurrijk en met veel verhelderende illustraties vormgegeven.

New European Architecture 08/09 – A10

New European Architecture 08/09, beter bekend als het tweede A10 Jaarboek, biedt een overzicht van de twintig meest interessante projecten die het tijdschrift A10, magazine voor nieuwe Europese architectuur, in 2008 gepresenteerd heeft.

Daarnaast bevat het jaarboek essays over de herontwikkeling van Bilbao, de staat van Europese landschapsarchitectuur, regionalisme in hedendaagse Europese architectuur; en recensies van drie grote projecten: Caixa Forum in Madrid, de opera van Oslo en het nieuwe Acropolis Museum in Athene.