2011

Central Post te Rotterdam

Central Post is het voormalige stationspostkantoor gelegen naast het Centraal Station in Rotterdam. Het pand is herontwikkeld tot een modern kantoor verzamelgebouw. Central Post vormt een belangrijk onderdeel in de herinrichting van het Centraal Stationsgebied tot een bruisend zakencentrum in de binnenstad.

Decos te Noordwijk

Voor softwarebedrijf Decos ontwierp Inbo een space-achtig onderkomen. Het gebouw moest niet alleen de technologische ambities van Decos uitstralen maar ook tot de verbeelding spreken. De opdrachtgever is een fan van Star Wars. Het gebouw verbeeldt de snelle toegang tot een nieuwe, digitale wereld.’ Het Decos-onderkomen is qua vorm nog het best te vergelijken met een ovale facetgeslepen diamant. De alzijdige nieuwbouw telt 2500 vierkante meter vloeroppervlak, verdeeld over drie verdiepingen en een kelder.

DUO te Groningen

Het nieuwe hoogbouwkantoor voor twee overheidsdiensten aan de Groningse Kempkensberg valt op door zijn galante vormgeving.

De torens zijn alzijdig afgerond en voorzien van witte vinnen in de gevels. Deze dynamisch gevormde vinnen spelen een belangrijke rol in het beperken van de energiebehoefte en het verhogen van het comfort voor de gebruikers

Faculteit Bètawetenschappen te Utrecht

De Utrechtse faculteit Bètawetenschappen heeft de sombere behuizing in het F.A.F.C. Wentgebouw, ook wel bekend als de ponskaart, verruild voor een extreem open werkomgeving.
In de nieuwe faculteit ligt een groot deel van de werkplekken op terrassen aan een atrium. Een glazen dak zorgt voor overvloedig daglicht op de terrassen.

Jopenkerk te Haarlem

Brouwerij Jopenkerk is een Nederlandse brouwerij uit Haarlem dat is voortgekomen uit de in 1992 opgerichte Stichting Haarlems Biergenootschap. Jopen beschikte tot 2010 niet over een eigen brouwerij maar maakte gebruik van de faciliteiten van andere brouwerijen. De naam Jopen is ontleend aan de vaten van 112 liter waarin vroeger het Haarlemse bier werd vervoerd. Sinds 11 november 2010 is de brouwerij gevestigd in de voormalige Jacobskerk en is er een café- en restaurantfunctie.

NIOO – KNAW

Om duurzaamheid kun je tegenwoordig niet heen. Ook al profileert de ontwerper van het NIOO, Claus en Kaan Architecten zich er niet mee, het is voor dit bureau een belangrijke randvoorwaarde voor hun ontwerpen.
Met een opdrachtgever als NIOO komt duurzaamheid echter in een speciaal daglicht te staan. Het NIOO doet onderzoek naar de wisselwerking van planten en dieren met hun omgeving.

ROC Leiden

Het ROC aan de Lammenschansweg presenteert zich als venster. Deze vorm komt voort uit het realiseren van een 56.000 m groot bouwprogramma op een strook grond tussen het Leidse station Lammenschans en een bedrijventerrein. Architectenbureau RAU ontwierp het gebouw dat op zijn hoogste punt 47 meter bereikt, met een slingerende plattegrond, zodat er veel daglicht in het gebouw komt. Bovendien zijn er grote openingen in gemaakt om de achterliggende woonwijk zo min mogelijk in de schaduw te zetten.

Stadhuis te Nieuwegein

De openheid in het Stadshuisontwerp van 3xNielsen viel zo goed in de smaak bij het college van Nieuwegein, dat hier nauwelijks concessies zijn gedaan. Aan de buitenzijde valt de tweedehuidgevel op, die het gebouw maar ten dele bedekt en een kristalvorm suggereert. De eerste huid is een volwaardige klimaatscheiding van geïsoleerde prefab betonnen borstweringen en aluminium raamstroken. De tweede huid bedekt vooral die plaatsen waar zich werkruimten bevinden en de niet-publieke delen.