Scholen

Faculteit Bètawetenschappen te Utrecht

De Utrechtse faculteit Bètawetenschappen heeft de sombere behuizing in het F.A.F.C. Wentgebouw, ook wel bekend als de ponskaart, verruild voor een extreem open werkomgeving.
In de nieuwe faculteit ligt een groot deel van de werkplekken op terrassen aan een atrium. Een glazen dak zorgt voor overvloedig daglicht op de terrassen.

Faculteit Educatie te Utrecht

De Faculteit Educatie vormt de westelijke beëindiging van de ‘kashbah-zone’ van de Uithof, de Utrechtse universiteitscampus. De kleurige westgevel refereert aan de snelheid van het langsrazende verkeer, maakt het gebouw schaalloos en abstract en geeft de Hogeschool Utrecht een gezicht naar de stad toe: een metafoor voor de veelkleurigheid van de HU-gemeenschap.

Forum ‘t Zand te Utrecht

Het Forum huisvest een brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar en biedt tegelijkertijd een centrum voor de buurt. Het Forumconcept mikt op samenwerking en clustering van voorzieningen voor onderwijs, sport, spel, opvang en cultuur op één locatie. Het complex bevat twee basisscholen, twee kinderdagverblijven, een sportzaal, buitenschoolse opvang en een vrijetijdscentrum.

Kohnstammhof te Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam gaat haar onderwijsactiviteiten concentreren aan de Wibautstraat te Amsterdam. Het project heeft de naam Amstelcampus en wordt gerealiseerd aan weerszijden van de Wibautstraat ter hoogte van het Rhijnspoorplein.
Het Kohnstammhof met het Kohnstammhuis (Rijksmonument) en het Mauritsgebouw vormt één van de centrale gebieden binnen de Amstelcampus.

Leiden University College (LUC) The Hague

Den Haag heeft een nieuwe vestiging van het Leiden University College (LUC) The Hague gekregen. Architect Wiel Arets ontwierp de verticale campus in opdracht van ontwikkelaar Anna van Buerenplein bv en gebruiker LUC. De postzegellocatie waarop het LUC is gebouwd wordt omsloten door de trambaan met aansluitend het Den Haag CS, New Babylon, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Bibliotheek.

Metaforum te Eindhoven

Ector Hoogstad Architecten transformeerde de voormalige W-Hal van de Technische Universiteit Eindhoven tot MetaForum. De uit 1958 stammende hal is verbouwd en er een nieuw faculteitsgebouw bovenop geplaatst. Het vernieuwde hart van de TU herbergt alle studentenvoorzieningen. In het bovenste deel van MetaForum vestigt zich de faculteit Wiskunde & Informatica.

Orion te Wageningen

Orion is het tweede onderwijsgebouw, naast het gebouw Forum, op Wageningen Campus. Het gebouw met een vijfhoek als grondvorm en acht verdiepingen hoog, biedt onderwijsfaciliteiten aan 2600 studenten. Door samenvoegen van 6 zalen is het mogelijk een groot auditorium te creëren met 744 zitplaatsen: de Waaierzaal. Oorspronkelijk stond de bouw van Orion gepland in 2018 maar door de forse groei van het aantal studenten aan Wageningen University bleek een tweede onderwijsgebouw naast Forum al veel eerder nodig.

Radix te Wageningen

Radix is een gezamelijk onderwijs- & onderzoeksgebouw. Het Latijnse woord ‘Radix’ staat in de botanische wetenschappen voor de wortel van een plant. Flexibiliteit en transparantie zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe gebouw Radix voor de Plant Sciences Group van de universiteit in Wageningen. Het heeft volledig glazen gevels, grote patio’s en alle binnenwanden kunnen worden verplaatst zonder dat het aanpassingen vraagt aan de installaties. Zo kunnen in de toekomst kantoren worden ingericht waar nu laboratoria zijn.

ROC Leiden

Het ROC aan de Lammenschansweg presenteert zich als venster. Deze vorm komt voort uit het realiseren van een 56.000 m groot bouwprogramma op een strook grond tussen het Leidse station Lammenschans en een bedrijventerrein. Architectenbureau RAU ontwierp het gebouw dat op zijn hoogste punt 47 meter bereikt, met een slingerende plattegrond, zodat er veel daglicht in het gebouw komt. Bovendien zijn er grote openingen in gemaakt om de achterliggende woonwijk zo min mogelijk in de schaduw te zetten.

ROC Mondriaan te Leidschenveen

De nieuwbouw voor het ROC Mondriaan ligt direct naast het station Leidschenveen van de Randstadrail. Bij het ontwerp is ingezet op een duurzaam flexibel gebouw dat een sterke visuele relatie heeft met het station. Een centraal wigvormig atrium zorgt voor overzicht en oriëntatie in het gebouw.

RUG – Faculteit Levenswetenschappen

Het nieuwe Centrum voor Levenswetenschappen in Groningen moest het organische karakter van de studie tot uitdrukking brengen. In het masterplan voor de campus moest het gebouw daarom uit de grond rijzen als een levend organisme. De architecten Rudy Uytenhaak en Tanja Buijs-Vitkova van Rudy Uytenhaak architecten hebben deze uitdaging opgepakt door het gebouw vorm te geven als een hagedis, die met zijn poten schuin uit de grond komt, met een scherpe knik verdergaat in een buik en dan met een knik weer terugkeert naar de aarde.

RUG – Faculteit Medische Wetenschappen

Een beetje eigenwijs is het wel, zo’n gouden blob die met een vinger wijst naar het toekomstige universiteitsplein en die sterk contrasteert met de omgeving. Maar de blob past goed bij de wens van de Rijksuniversiteit Groningen om haar imago als moderne universiteit te versterken met de bouw van opvallende gebouwen op beeldbepalende plekken.