Projecten van RAU

Alliander te Duiven

Alles is tijdelijk. Dat is één van de universele waarheden die architect Thomas Rau als uitgangspunt nam bij de huisvesting van Alliander. Een andere belangrijke is: De aarde is een gesloten systeem. Er komt niets bij. De middelen zijn eindig. Maar de gevolgen zijn permanent. Het antwoord hierop is: circulair bouwen.

De St@art te Apeldoorn

De Apenheul is verrijkt met een centrum voor milieu-educatie dat tevens een ontmoetingsplek is voor verenigingen, ondernemers, scholieren en bezoekers. Het gebouw lijkt op een reusachtig houten skelet en vormt een schakel tussen de Apenheul en Park Berg en Bos.

RUG – Faculteit Medische Wetenschappen te Groningen

Een beetje eigenwijs is het wel, zo’n gouden blob die met een vinger wijst naar het toekomstige universiteitsplein en die sterk contrasteert met de omgeving. Maar de blob past goed bij de wens van de Rijksuniversiteit Groningen om haar imago als moderne universiteit te versterken met de bouw van opvallende gebouwen op beeldbepalende plekken.