SeARCH architecture and urban planning

Cultuurcluster te Enschede

In Roombeek zijn de restanten van een textielfabriek benut om er een cultuurcluster te vestigen. Hierin zijn een museum met woningen en enkele andere functies gekomen. Bijzondere elementen, zoals geweven stalen gordijnen rondom een toren en getordeerde sheddaken vroegen om nieuwe technische oplossingen.

Hiswa Paviljoen te Amsterdam

Het HISWA-paviljoen is bovenal een huis voor boten, al liggen die hier in het water aan de aanlegsteigers. Omdat het paviljoen verdiept ligt, kan er direct vanaf het café-restaurant worden geserveerd aan de steigers rondom de paviljoenveranda. De 6 meter brede arcade heeft een hoefijzervormige plattegrond, waarop de 18 parabolische spanten zijn opgesteld. De paraboolvorm van de arcade grijpt terug op de botenhuizen in Canada bij Lake Muskoka. De horeca-, sanitair- en kantoorfuncties zijn hiertussen geplaatst.

Scherf -13 te Utrecht

Scherf 13 is een autoluw wooncomplex, met parkeren onder het hofdek en het appartementengebouw. Boven het dek kruisen tot 24 m lange loopbruggen tussen twee bouwvolumes. Vanaf het park in Terwijde gezien rijst het appartementencomplex van Scherf 13 als een ijsschots uit de grond op. Door de hoogte geleidelijk te laten oplopen van 2 tot maximaal 7 bouwlagen, maakt het langgerekte gebouw minder inbreuk op de omgeving dan het oorspronkelijk voorgeschreven hoge bouwblok.