Projecten van VenhoevenCS architecture

Drie Bouwmeesters te Amsterdam

Langs de rand van de tuinstadwijk Geuzenveld valt het complex de Drie Bouwmeesters op door een sterke horizontale belijning en grote glasvlakken. In De Drie Bouwmeesters zijn volledig vlakke glazen gevels toegepast. Het glas zorgt voor een geheimzinnig vlies, dat soms doorbroken wordt door openstaande ramen, maar weinig prijsgeeft van de achterliggende functies. Een halfverdiepte parkeergarage voorziet in parkeren op eigen terrein. Het dek op de garage functioneert als collectief buitenterrein voor de aangrenzende woningen.

Forum ‘t Zand te Utrecht

Het Forum huisvest een brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar en biedt tegelijkertijd een centrum voor de buurt. Het Forumconcept mikt op samenwerking en clustering van voorzieningen voor onderwijs, sport, spel, opvang en cultuur op één locatie. Het complex bevat twee basisscholen, twee kinderdagverblijven, een sportzaal, buitenschoolse opvang en een vrijetijdscentrum.

Warande te Wetteren (B)

De nieuwe sporthal te Wetteren is door Venhoeve CS ontworpen als een overdekte gedeelte van het park. Het gebouw fungeert als een billboard voor sport en spelen in een aantrekkelijke sport omgeving met moderne faciliteiten. Hierdoor is de Warande een ontmoetingsplaats geworden voor sporters, wandelaars en recreanten.