2010

De Vier Werelden te Spijkenisse

In de Dijkzone pal aan de Oude Maas is het appartementencomplex ‘De Vier Werelden’ gerealiseerd. Het gebouw is visueel opgedeeld in vier delen die verwijzen naar de buurten-structuur die kenmerkend is voor Spijkenisse. Ontmoetingsplekken zijn belangrijk elementen in het ontwerp, het complex heeft een vrijetijdsdek met o.a. een barbecueplaats, petanque- en tennisbaan en grote kas. Daarnaast geven de willekeurig verspringende balkons gelegenheid tot het aanknopen van een gesprek met je buren.

Facet te Utrecht

Samen met The Wall en het cockpit-gebouw van Hessing maakt het gebouw Facet deel uit van de geluidswal voor Leidsche Rijn.
De architecten Aat van Tilburg en Marc Ibelings van Ibelings van Tilburg architecten hebben een gebouw ontworpen dat aan de snelweg zijde volledig is opgebouwd uit driehoekvormige glasvlakken. Tijdens het voorbijrijden over de A2 of de Soest Wetering krijgt de toeschouwer telkens een ander beeld en een spel van dalende en stijgende lijnen.

RUG – Faculteit Levenswetenschappen

Het nieuwe Centrum voor Levenswetenschappen in Groningen moest het organische karakter van de studie tot uitdrukking brengen. In het masterplan voor de campus moest het gebouw daarom uit de grond rijzen als een levend organisme. De architecten Rudy Uytenhaak en Tanja Buijs-Vitkova van Rudy Uytenhaak architecten hebben deze uitdaging opgepakt door het gebouw vorm te geven als een hagedis, die met zijn poten schuin uit de grond komt, met een scherpe knik verdergaat in een buik en dan met een knik weer terugkeert naar de aarde.

‘t Leliepark te Gouda

Het project ‘t Leliepark omvatte de sloop van 144 portiekwoningen uit 1950 zonder lift . In plaats hiervan zijn 152 grotere woningen in de huur en koop teruggebouwd. Met de realisatie van dit project is tegemoetgekomen aan het uitgangspunt van de Gemeente Gouda om de woningdifferentiatie in de wijk Korte Akkeren te verbeteren. Het woningaanbod in de wijk is nu gevarieerder. Dit betekent niet alleen dat duurdere woningen aan de voorraad is toegevoegd, maar dat ook levensloopbestendige woningen en woningen voor senioren zijn gerealiseerd.